kantuan.eus / Xabier Barriola
[ Hemen zaude: 
Kantuan > Abestiak > Biyotz erituaren runba
 ]
   
Abestiak ordena alfabetikoan (bilduma nagusia)

9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   Ñ   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Biyotz erituaren runba

Mota: Euskal Musika
Musika: Zubiria Amaia , Gaigne Pascal

Jaitsi ezazu biyotz_erituaren_runba.mid fitxategia
(Menuko Gorde helburua honela... aukerarekin egin).
Doinua entzuteko, Quicktime Plugin -a jaitsi ezazu.

Triste bizi naiz eta illco banitz obe,
badauzcat biyotzian senbait atsecabe;
dama bat maitatzen det bañan aren jabe
ceculan isateco ezperantza gabe

Nere biyotz gashua penatuba dago,
eciñ egon liteke ¡Ay! penatubago;
pasatzen ditutala azpaldiyan nago,
egunac triste eta gabac tristiago

Ceiñ ote dan eciñic contura erori
cuticiya jayoko zayote ascori;
nic ordian ez diyot esango iñori,
berac badaqui eta bastante det ori

Nere amoriyua aiñ fiña izanic,
beti goguan zauscat aztu gabetanic;
ez da mundu guztiyan iñor capaz denic
dama zu maitatzeco aimbeste nola nic.

Etzaitut ikusitzen desio aimbeste
dicha ori_logratzendet iñoz edo beste;
eta ez detanian logratzia uste
¡Ura triste_ibiltzen naiz! ¡Jesus, ura triste!

Erregututzen dizut ¡O Jesusen ama!
nitaz cupi derilla maite detan dama
biurtzen badirazu biyotzera calma
cantaz banatuco det milagruen fama

eu | es © 2005-2017 - Kantuan.eus Software: Zope eta Localizer